naar top
Menu
CC De Kollebloem

info cursussen

Het cursusaanbod omvat alle cursussen en workshops die voorkomen op www.ccdekollebloem.be. Ook de cursussen en workshops die beschreven worden in de overige onderdelen van de website maken deel uit van het cursusaanbod.

Annulering

Cursussen worden niet terugbetaald of geruild, met uitzondering van:

  • ziekte (bewijs met medisch attest)
  • een overlijden in de familie (bewijs met overlijdensbericht)

Proeflessen

Er worden geen proeflessen georganiseerd.

Extra materiaal en ingrediënten

Indien bij de cursus de vermelding exclusief materiaal of exclusief ingrediënten staat, dan reken je deze materiaalkosten of ingrediënten af bij de lesgever. Dit extra materiaal of ingrediënten moeten altijd betaald worden, ook indien je niet aanwezig bent in de les zelf.

Niet betalen van het extra materiaal sluit je uit van verdere lessen.

Onvoldoende deelnemers

Indien er onvoldoende deelnemers inschrijven, kan een cursus geannuleerd worden. Het inschrijvingsgeld wordt dan terugbetaald.

Ziekte lesgever

Bij ziekte van de lesgever wordt de les verplaatst. Indien deze datum niet past, wordt die ene les terugbetaald.

Opleidingscheques

De Vlaamse Regering heeft op 23 juli 2010 het stelsel van de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers gewijzigd. Om de arbeidsmarktgerichtheid te verhogen, komen vanaf 1 augustus 2010 enkel nog beroepsopleidingen, erkend binnen het stelsel van Betaald Educatief Verlof, in aanmerking voor de betaling met opleidingscheques.

Cursussen georganiseerd door cultuur-, gemeenschaps- en dienstencentra komen dus vanaf nu jammer genoeg niet meer in aanmerking. Wij kunnen dus geen opleidingscheques meer aanvaarden.

Fiscaal aftrekbaar

De uitgaven voor alle vrijetijdsinitiatieven voor kinderen beneden de 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar, dit met een maximum van 11,20 euro per opvangdag per kind. Deze uitgaven moeten verantwoord worden via bewijsstukken die bij de belastingaangifte moeten worden gevoegd. Wij bezorgen je aan het einde van elke kindercursus een fiscaal attest. Belangrijk is dat je bij jouw inschrijving naam en geboortedatum van jouw kind duidelijk doorgeeft.

Evaluatieformulier

Na de cursus kan je een evaluatieformulier invullen, zo kunnen we onze dienstverlening nog verbeteren.

Aanwezigheidsattest

Op verzoek kunnen we een aanwezigheidsattest afleveren.