De toekomst is hier: biodynamische groenten

Helaas is ccdekollebloem.be hier niet langer beschikbaar. Probeer in plaats daarvan kollebloem.be.

Biodynamische groenten: duurzaam voedsel van hoge kwaliteit

Duurzaamheid lijkt onlosmakelijk verbonden met de tijdsgeest van de 21e eeuw. Steeds meer mensen worden zich ervan bewust dat het buitensporige consumptiepatroon van de afgelopen decennia enorme consequenties heeft voor toekomstige generaties. De natuurlijke balans tussen mens en natuur is immers zo goed als verdwenen. Een van de beste manieren om het natuurlijke evenwicht te herstellen is het bedrijven van biodynamische landbouw, waaronder het telen van biodynamische groenten.

Bodemdegeneratie

De huidige samenleving is gebaseerd op kwantiteit, snelheid en efficiëntie. Met andere woorden: producten dienen in grote hoeveelheden en zo snel mogelijk geleverd te worden. De meeste boeren maken daarom gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen om hun afzet te kunnen vergroten. Deze gangbare vorm van landbouw gaat helaas ten koste van het bodemleven dat langzaamaan verloren dreigt te gaan.

Revitaliserende landbouw

De biodynamische landbouw stelt echter de bodem en het bodemleven centraal. Bert van Ruitenbeek, directeur van Stichting Demeter, legt in deze video in begrijpelijke taal uit waarom een rijk bodemleven noodzakelijk is om gezond en mineraalrijk voedsel te kunnen telen. Kortom, de kwaliteit van de bodem is van levensbelang, zowel voor de organismen die zich in de bodem bevinden als voor de mensheid en het dierenrijk.

Een (mineraal)rijke oogst

Ook consumenten kunnen hun steentje bijdragen aan deze biodynamische landbouw door bijvoorbeeld uitsluitend biodynamische groenten te kopen. Behalve dat deze groenten rijk aan mineralen zijn en dus bijdragen aan een uitstekende gezondheid van mens en dier, zorgt deze vorm van duurzame landbouw er mede voor dat de aarde geheeld wordt.